Психологічний інструментарій

В своїй роботі практичний психолог користується наступним інструментарієм:

Дослідження рівня адаптації учнів 1-го класу до нових умов навчання за методиками:

• Тест особистісних ставлень, соціальних емоцій і ціннісних орієнтацій «Будиночки» (О.Орєхова);

• Опитувальник для визначення рівня адаптації дитини до школи (Л.Ковальова, Н.Тарасенко);

• Анкета для батьків

Дослідження рівня адаптації учнів 5-го класу до нових умов навчання за методиками:

• визначення особистісної адаптованості школярів (методика А. Фурмана);

• Соціометрія

Визначення профільного навчання учнів 9 класів за методиками:

• ДДО (за Є.Клімовим)

• Типологія особистості та привабливе професійне середовище (за Д.Голландом)

• Анкета на виявлення профілю навчання учнів

Психологічне дослідження пошуку обдарованих дітей серед учнів 6 класів за методиками:

• Таблиці Равена;

• Методика вивчення рівня невербальної креативності (за П.Торренсом);

• Опитувальник особистісної схильності до творчості за Г.Девісом (у редакції Б.Пашнєва)